Nöjeshörnan

Från dans till shopping

Sida 3 av 5

Svenskarnas frågor om smörrebröd – besvarade

Danskt smörrebröd har blivit allt mer populärt i Sverige på senare år. I Stockholm har till exempel flera restauranger öppnat med stor fokus på rätten. När det kommer till smörrebröd är det svårt att säga rätt eller fel, men klart är att det finns mer eller mindre vanliga förekommande varianter på rätten.

Många svenskar är inte särskilt bekanta med rätten. Det märks också på de frågor som ställs om den. Här har vi tittat på de frågor som svenskarna söker mest på – här under besvarar vi dem.

Hur många smörrebröd per person?

Exakt hur många man bör räkna med per person varierar lite. Vanligt är att anta ungefär fem per person, men det beror också på påläggen. Är det riktigt tunna pålägg, och små skivor, så kan det krävas lite fler än så. Om det, tvärtom, är tjocka, stora skivor och rikligt med pålägg, så kan det räcka med tre till fyra personer.

Till stor del beror det givetvis även på vilka som ska äta. Är det många barn och mindre bland gästerna, så kan antalet per person sannolikt dras ned lite.

När äter man det?

Smörrebröd kan ätas året om, men är kanske extra vanligt vid events för oss svenskar. Dessutom kan man nog konstatera att det är extra härligt på sommaren, och då gärna på en uteservering. Finare och lite mer lyxiga varianter av smörrebröd brukar reserveras för högtider av olika slag.

Vad är smörrebröd?

Det här är en fråga som många söker på. Kort beskrivet kan det kallas för Danmarks nationalrätt, och är egentligen en smörgås. Brödet är grovt, kompakt och av fullkorn, medan påläggen kan varieras enormt mycket. En del varianter är dock betydligt populärare än andra. Hit hör till exempel Sol over Gudhjem, som är gjort på rågbröd, sill, gräslök och rå äggula.

Vad kostar smörrebröd?

Vad det kostar varierar naturligtvis en hel del. Om du äter det på restaurang är det normalt lite dyrare, än om du gör det själv eller om du beställer och hämtar. Det finns även företag som erbjuder smörrebröd för varje sammankomst.

Lär dig mer om tarot och spådomar via Tarotguiderna.nu

Lär dig mer om tarot och spådomar via Tarotguiderna.nu

Brukar du få föraningar som kommande händelser? Det finns många som har ett sjätte sinne utan att veta om det. Exakt vad det sjätte sinnet är, och varför vissa kan förutspå händelser, har diskuterats under tusentals år. Kanske handlar det om intuition men det kan även handla om något som vi ännu inte kunnat forska om. De som säger sig kunna kommunicera med bortgångna har liknande sinnen. De kan man säga har parapsykologiska förmågor. De kan befinna sig mellan ”två världar” och kan få kontakt med de ”på andra sidan”.

Rådfråga tarotkorten

Tarot började som ett kortspel under 1500-talet innan det tids nog utvecklades till att bli något helt annat. I över hundra år har det funnit tarotkortlekar vars enda syfte är att hjälpa en person rådfråga om framtiden. Det finns flera sätt att rådfråga tarotkorten, samt flera typer av tarotkortlekar. Du kan ta reda på mer om hur tarotkorten används och vad de olika symbolerna betyder, förutom Tarotguiderna.nu finns även andra källor att vända sig till. Konsten att spå med hjälp av kort har funnits sedan det sena 1700-talet.

Vad används tarotkorten till?

De flesta som vänder sig till siare eller sierskor vill ha hjälp med att ta beslut. Tår man inför ett stort steg i livet, eller har tveksamheter inom sig kan det vara ett stöd till att vända sig till någon spirituell. Det kan handla om framtiden, ekonomin, hälsan eller den personliga lyckan. Ibland kan det handla om att våga ta det sista steget, få en liten putt framåt mot att kunna ta egna beslut. Att behöva formulera en fråga, prata om kontexten och fokuset samt diskutera det potentiella framtida resultatet kan för många vara den avgörande detaljen inför ett viktigt beslut. Spelar det någon roll vart hjälpen kommer från om du upplever att det faktiskt har hjälp?

Tarotkort tillbaka i historien

Spådomar, tarotkort och medium har intresserat människor i tusentals år. Även om tarotkorten är relativt moderna har personer som kan se in i framtiden och ge goda råd funnit sedan urminnes tider. De finns till och med i den fornnordiska kulturen, i form av völvan och valan.

Vilka tillbehör till badtunnan behövs?

Vilka tillbehör till badtunnan behövs?

Har du köpt in en badtunna är chansen även stor att du behöver köpa in vissa tillbehör. Det kan vara allt från trappor och lock till funktionella dryckeshållare. En del är funktionella, en del estetiska och en del enbart roliga att ha.

Locket håller smutsen borta och värmen kvar

Det enklaste sättet att hålla en badtunna ren är att köpa en ett stort lock som läggs över den när den inte används. Därmed kommer det varken löv, kvistar i tunnan likväl som fågelbajs. Locket har även en annan funktion. Har ni badad och vill gå iväg en stund och sedan bada igen kan locket läggas på. Därmed bevaras värmen i er tunna betydligt bättre.

Dryckeshållare – För egen spakänsla

Dryckeshållaren monteras på utsidan av badtunnan och kan vara anpassade för vinglas (med smalare fot), läskburkar eller vanliga muggar. I likhet med alla andra tillbehör finns dessa i både enklare och mer exklusiva utföranden. Kontrollera om det är hållaren som passar oavsett märke eller om det är hållare som enbart är anpassade för ett speciellt märke.

Trappor – För att enklare komma i och ur

Beroende på var du ställer din badtunna kan en trappa behövas. En del har badtunnan interagerad med ett trädäck men det vanligaste är att den står separat på gården vilket därmed innebär att trappan krävs för att man ska kunna komma i och ur den. Köp gärna en trappa i samma träslag som badtunnan så att dessa matchar ihop.

Paddel – påskyndar uppvärmningen

När vattnet i en badtunna värms upp sker detta generellt genom att ved eldas och värmen värmer upp delar av vattnet. Även om temperaturen sprider sig så är det ändå skillnad i temperatur mellan de olika delarna av vattnet. Genom att röra om i vattnet kan värmen spridas snabbare vilket därmed i längden gör att vattnet värmes upp snabbare. Denna omrörning kan självklart ske med vad som helst men ett alternativ är köpa in ”paddel för badtunna”. Det är därmed en paddel med ett blad som gör det enkelt att röra om i vattnet utan att det blir för stort motstånd.

Personlig assistans för vuxna och barn

Personlig assistans är en av insatserna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, oftast förkortat LSS. Personlig assistans kan beviljas av kommunen eller Försäkringskassan, upp till 20 timmar per vecka respektive över 20 timmar per vecka och både vuxna och barn kan beviljas.

Kravet för att beviljas personlig assistans är att brukaren som den assistansberättigade brukar kallas, ingår i en av de tre personkretsarna inom LSS. Brukaren behöver också ha en funktionsnedsättning som innebär stora svårigheter i det dagliga livet och behöver hjälp för att kunna klara de grundläggande behoven som till exempel hjälp kring personlig hygien, kommunikation och hjälp vid måltider.

Oavsett om brukaren är en vuxen person eller ett barn, är målet med insatsen i LSS att denne ska kunna leva så likt en annan person utan funktionsnedsättning som möjligt. Däremot så ser livssituationen olika ut, dels för vuxna och barn, och dels för individer inom dessa kategorier, och det är meningen att de behov man har är individuellt utformade. Det är därför viktigt att den personliga assistansen utformas på ett sådant sätt att brukaren får möjlighet till detta, oavsett om det handlar om ett barn eller en vuxen människa.

LSS-utredningen 2016-2018

Nyligen lämnade regeringens särskilda utredare över den statliga LSS-utredningen som pågått mellan 2016 och 2018, till övergångsregeringen. Utredningen syftade till att utreda assistansersättningen samt delar av lagen (LSS), och i uppdraget som ålagts utredaren ska inte statens kostnader för den personliga assistansen öka och insatserna inom LSS ska bli mer ändamålsenliga.

Förslagen antas minska statens kostnader med cirka 600 miljoner kronor årligen, samtidigt som kommunernas kostnader kommer att öka med cirka 300-400 miljoner kronor per år. Förslagen kommer också antas ge fler personer assistansersättning än idag. Tanken är vidare att förslagen, där du kan läsa mer om vissa förslag nedan, ska träda i kraft i Sverige 1:a januari 2022.

I utredningen framkom flera nya förslag:

  • Tre nya insatser i LSS ska införas: personlig service och boendestöd, personligt stöd till barn samt förebyggande pedagogiskt stöd.
  • Staten ska få hela ansvaret över den personliga assistansen.
  • Assistansersättning ska man endast kunna ansöka om hos Försäkringskassan.
  • Lägre schablonersättning för de brukare som har sina anhöriga som anställda som personliga assistenter.
  • Högre belopp för insatser som sker på obekväm arbetstid.
  • För barn under 16 år kommer den personliga assistansen tas bort och ersättas av insats vid namn personligt stöd till barn. Denna insats kommer också att ske via kommunen.
  • För personer över 16 år som har en psykisk funktionsnedsättning och därmed beviljats personlig assistans, ska detta ersättas med insatsen förebyggande pedagogiskt stöd.
  • Fler schablonbelopp till privata utförare.
  • 15 timmar per vecka per brukare ska beviljas som då ska avse personliga behov.

Denna utredning har varit omtvistad och kritiserad av flera olika brukar- och intresseorganisationer, bland annat för risken för att de personer som är i behov av insatsen personlig assistans ska bli utan samt utifrån besparingskraven vilka de uppfattar kommer att finnas. Hur detta kommer att se ut och implementeras kommer framtiden att få utvisa.

Tips till dig som köper cykeldelar över internet

Tips till dig som köper cykeldelar över internet

Att köpa cykeldelar online har ett par stora fördelar. Framförallt är det enklare att hitta vad man söker efter, lättare att jämföra priser samt smidigt då handel kan ske dygnet runt. Men man bör vara uppmärksam på vilka regler som gäller för frakt och undvika allt för okända företag.

Kompatibilitet och retur

Det viktigaste är att hitta cykeldelar som är kompatibla med den cykel man har. Läs noga de produktbeskrivningar som finns och kontrollera hur kompatibel produkterna är. Ibland nämns att de ”passar alla cyklar” vilket därmed betyder att dessa cykeldelar på något sätt kan anpassas gällande storlek eller montering.

Är du osäker på om de cykeldelar du beställer verkligen kommer att passa din cykel är de viktigt att du även kontrollerar vad som gäller kring returfrakt. Eftersom handel sker på distans gäller distansköpslagen viket innebär att retur alltid ska få ske inom 14 dagar oavsett orsak. Men här finns det stora skillnader.

Får exempelvis förpackningen vara bruten och byte ändå kan ske? Är det enbart 14 dagars öppet köp eller längre? Vem betalar returfrakten för dessa cykeldelar?

Säkrare handel

Sker handel från stora och kända butikskedjor behöver man generellt inte oroa sig för säkerheten. Dagens E-handlare har mycket god säkerhet kring betalning och personlig information. Men sker köp från små och okända E-handlare bör man vara lite mer skeptisk och försiktig. Detta gäller ännu mer om köp sker från ett utländskt företag.

För att minska risken för att du betalar för dina cykeldelar och sedan inte får dem levererade bör köpet ske med ett kreditkort som har leveransförsäkring. Detta är en medelvanlig försäkring som skapar trygghet kring handel på internet.

Du väljer vilka cykeldelar du vill ha och betalar sedan med kreditkortet. Därmed ingår automatiskt det leveransskydd som leveransförsäkringen innebär. Skulle E-handlaren i detta läge inte skicka cykeldelarna kan du påtala detta för kortutgivaren vilket gör att denna del av fakturan inte behöver betalas.

Andra saker att titta på är om webbplatsen har SSL-certifikat (webbadressen börjar med https) samt om de är anslutna till Trygg E-handel. Välj även hellre faktura än direktbetalning om du skulle känna dig osäker på att få produkterna.

Vårdat yttre

Det går inte att bortse ifrån att många agerar utifrån visuella faktorer. Genom att vårda klädsel och utseende kan man således röna framgång i situationer där man annars kanske inte skulle haft samma förutsättningar. I dagens samhälle har det blivit allt mer accepterat att som man ta hand om såväl hy som frisyr. Faktiskt kan man tala om en helt ny trend! Företag som cedvard.se är bra exempel på hur man återupptäckt denna klassiska aktivitet!

Att klä sig korrekt och att alltid presentera sig på ett trevligt sätt, är på inget vis någonting nytt. Detta har vi ägnat oss åt i generationer! Dock kan man lätt förvillas när trenderna handlar om att se ut som att man just vaknat. Oavsett hur det förhåller sig med den saken, är klassiska gentlemannamanér någonting vi kan se mer av än på länge, till mångas förtjusning. Följden av detta är ett nyvunnet intresse för allt ifrån rakknivar till skäggolja. Det är bra exempel på vad som går att finna i butiker för herrar.

Parfym

Hur man än väljer att klä sig, är dofter någonting man inte kan förändra med varesig kravatt eller skjorta. Istället krävs parfym och deodorant. Naturligtvis kombineras detta med en god hygien i övrigt. Utbudet herrparfymer har på många sätt exploderat under senare år. Inte så till vida att det tillkommit hejdlösa mängder nya produkter på marknaden, utan istället att allt fler produkter marknadsförs. Flera av dessa är klassiker som man under många år haft möjlighet att införskaffa om man haft kunskap om dessa. Varför inte testa klassiska Creed eller andra varumärken som gjort sig ett namn inom parfym? De har en mycket komplex och intressant profil som inte går att missta för övriga sorter.

Rakning och persedelvård är ytterligare faktorer som skall till om man skall kunna fullända sin karaktär på djupet. Det är lätt att glömma skäggkonturer eller att putsa skorna innan men ger sig ut. Detta är någonting ett vant öga snabbt kan se. Huruvida detta bekommer eller inte, kan vi låta vara osagt. Dock bör det understrykas att det finns en rad små tecken vilka avslöjar slarv. När allt kommer omkring är det dock hur man känner sig och hur man agerar som gör stor skillnad! Dock kan det vara trevligt att se ut som man önskar.

Släcka bränder

Släcka bränder

Det finns en rad olika situationer som kan resultera i en brand. För vissa är det levande ljus som utgör den största risken medan brand till följd av undermålig el är en större risk för andra. Huruvida det är eld eller el som ligger bakom en brand är oviktigt i de flesta fall. Vad som däremot är avgörande är om man hinner påbörja släckningen i tid! Ett släckningsarbete som påbörjas omgående kan många gånger hantera problematiken snabbt och effektivt. Branden kan hållas till en liten yta och man kan på ett smidigt sätt följa upp den så ingenting ligger och glöder. Har elden kommit längre kan det vara svårt att göra någonting åt situationen. Rökdetektorer är till för att man snabbast möjligt skall göras uppmärksam på vad som händer. Har man en brandsläckare hemma kan man snabbt ta fram denna för att släcka vad som tagit eld. Nya rökdetektorer har dessutom möjlighet att larma räddningspersonal för att man skall få den förstärkning som krävs.

Vilken brand?

Att släcka en mindre brand behöver inte vara allt för svårt. Däremot är det viktigt att man inte blir panikslagen och glömmer vad man lärt sig om släckningsarbete. Det finns tillfällen där vatten är effektivt att använda sig av. Vid brand i olja eller bensin kan vatten dock förvärra situationen ordentligt. Detsamma gäller vid brand i kablar. Om möjligt är det ofta bra att kväva elden. Genom att få bort allt syre kan elden inte brinna. Det finns olika sätt att kväva eld men en blöt filt kan många gånger räcka. Naturligtvis beror det till stor del på hur mycket elden fått tag i.

Bor man i ett större hus kan elden bryta ut helt utan att man märker någonting. Befinner man sig i en gäststuga eller i verkstagen kan man inte alltid höra brandvarnaren även om den avger starka toner. De nyare rökdetektorerna som är kopplade till hemlarmet, har där en finess som radikalt förbättrar ens möjligheter att hantera frågan. Dessa rökdetektorer kommunicerar med varandra. Om en rökdetektor identifierar tecken på brand, varnar samtliga rökdetektorer i fastigheten. Befinner man sig i en annan del av bostaden varnas men med orden ”brand i annat rum”. Det går då att ta hand om situationen snabbt och enkelt. Den larmoperatör som tar emot signalen från aktuella rökdetektorer kan också försöka nå fastighetsägaren via telefon. Allt för att man skall få information om vad som händer. Reagerar fler än 1 rökdetektor på larm kan larmföretaget direkt ringa räddningstjänst för undsättning.

Hälsokontroll i hemmet

Hälsokontroll i hemmet

Det finns en rad tillfällen då man behöver bege sig till vårdcentralen för mindre undersökningar, provtagning eller rutinkontroller. Vanligtvis är detta inte någonting vare sig jobbigt eller svårt. Samtidigt förekommer tester man kan känna skam inför och som man ogärna skyltar med i onödan. Det gäller inte minst könssjukdomar som kan drabba även den bäste. Varje år får åtskilliga invånare klamydia eller någon annan könssjukdom. Tiden då man behövde gå till doktorn för att lämna ett prov har dock blivit en del av historien. Det går i och för sig att komma in till vårdcentralen för att göra ett test för den som föredrar detta. Om man istället vill göra ett enklare test i hemmet, kan man beställa klamydiatest på nätet. På så vis slipper man att skylta med sina åkommor i onödan och kan uppsöka vård när man är säker på att det finns en sjukdom.

Minimera smitta

Genom att snabbt kontrollera sig, kan man minimera risken för att själv sprida detta vidare till andra. I och med att klamydia är en av de sjukdomar som omnämns under rubriken ”allmänfarliga sjukdomar” behöver man försöka minimera effekterna i flera led. Detta innebär att man behöver forska i hur smittan uppkommit och vem eller vilka som denna kan ha spridits till. Samtliga sexuella partners skall därefter om möjligt informeras för att dessa skall kunna testa sig. De kan i sin tur behöva ta reda på vilka som kan ha smittats om det visar sig att de smittats.

Klamydiatest är långt ifrån det enda test man kan göra själv i hemmet. Det finns en hel del väl utformade test som tillåter att man snabbt och enkelt kan säkerställa vilken sjukdom man har. Vanliga urinstickor för att säkerställa om man har urinvägsinflammation har funnit sedan lång tid tillbaks. Nu finns allt ifrån allergitester till tillförlitliga tester som rör könssjukdomar. Intresset från allmänheten är stort och de flesta åkommor kan man snabbt och enkelt behandla när man fastställt vilken åkomma det är som behöver behandlas. Klamydiatest kan man beställa anonymt hem i brevlådan för att sedan kunna ta reda på hur det ligger till. Svaret kommer snabbt och det går därefter att behandla genom antibiotika.

Från damsko till street

Från damsko till street

Vissa skomärken har lyckats med det som få andra föresatt sig att genomföra. Att helt byta målgrupp och med framgång sälja bolagets produkter till en helt ny konsumentgren. När det gäller kängor har Dr. Martens gjort detta. Varumärket som från början är Tyskt, grundades i slutet av andra världskriget av Klaus Märtens. Genom att återvinna material från armen kunde man utforma en mycket stabil och kraftig känga som gav rätt stöd åt foten. Detta var de tidigaste Dr. Martens skorna och intresset växte snabbt. Initialt hade man ett annat namn, Dr. Maertens och kundgruppen var i första hand medelålders kvinnor. Detta skulle snabbt ta än ny vändning i och med att man började sälja Dr. Martens skor i England. Stavningen genomgick här en förändring och stavades som det gör nu.

Snabb introduktion

Det tog inte lång tid för skorna att nå ut till kunderna och allt fler valde Dr. Martens när de var i behov av nya skor. I och med kopplingen till arme och stabilitet i utformning, blev dessa kängor en symbol för arbetarrörelsen och därmed även en rad andra grupper. För många kanske den största associationen rör punk och skinhead traditionen? Även om det gått flera år sedan introduktionen i England omkring 1960, är det än idag ett varumärke som många har en åsikt om. Oavsett vad man tycker om punken och skinheads, oi, ska med flera stilar är det bra skor som står sig.

Under senare år har sortimentet kommit att växa stort och man kan nu för tiden handla allt ifrån skor till sandaler. De stålhättor som av många förknippas med skorna har gått från en självklarhet till att bli valbart. Det är inte alla som trivs i de grövre kängorna utan som istället efterfrågar smidigare dito. Kort sagt finns nu Dr. Martens skor för de flesta inriktningar och antalet kunder ökar alltjämnt. För att införskaffa ett par av dessa kängor kan man besöka någon av deras butiker, återförsäljare eller handla via internet. Det finns nu bra e-handelsbutiker som saluför dessa och åtskilliga andra varumärken.

Profilreklam -en originell reklamidé

Profilreklam -en originell reklamidé

I dagens mediebrus kan det vara svårt att göra sig hörd. Det gäller att hitta nya sätt att kommunicera med sina kunder. Profilreklam är en annorlunda form av marknadsföring och som rätt kombinerat kan ha en kolossal genomslagskraft. Ofta lever profilprodukterna kvar länge med mottagaren till skillnad från till exempel TV-reklam. Profilreklam har en väldigt speciell egenskap och det är att den syns så många gånger, dessutom under mycket lång tid. När man använder profilreklam måste man veta vad företaget står för och vad man vill förmedla med sin profilreklam. Den produkten man ger bort måste fylla en speciell funktion, annars kommer mottagaren inte att använda den.

Att designa profilreklam

Man ska alltid se på profilreklam som en viktig del i marknadsföringen. Du måste lägga lika mycket resurser på din profilreklam som du till exempel gör på reklam i tryckt media. Profilreklamen är en del av er kommunikation som syftar till att stärka ert företag och varumärke. Profilprodukten ska visa mått på er kreativitet och målet måste vara att varje liten gåva som ni ger iväg kommer att hamna i rätta händer och att bli uppskattad. En profilprodukt måste alltid vara relevant för mottagaren så ni som företag måste gå noga till väga när ni tar fram era profilprodukter.

En positiv effekt på konsumenten

Forskare har kommit fram till att profilreklam är en stark reklambärare om man jämför med andra stora mediekanaler. De flesta personer som får profilreklam använder den varje dag. Man kan alltid skräddarsy sin profilreklam så att den perfekt passar de personer som den riktar sig mot. De som får produkten kommer att ha en historia kring den, i vilket sammanhang de fick produkten och av vem. En relation mellan företaget och mottagaren kommer att uppstå. Som med all marknadsföring måste ni ha ett genomtänkt budskap, då kommer ni att stärka er varumärkeserinran.

Vad är syftet med min kampanj?

Olika marknadsföringskampanjer har olika syften. Det kan handla om att synas på en mässa eller belöna sina bästa kunder. När man har syftet klart för sig kan man börja ta fram olika typer av produkter som kan passa i profilreklamen. Ibland passar det bäst med en enkel produkt som man kan posta i brevlådan hos målgruppen. Fördelen är att man når ut till många på ett ganska billigt och enkelt sätt. Profilprodukten måste också alltid vara förpackad på ett sätt som passar syftet med kampanjen.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén