Nöjeshörnan

Från dans till shopping

Sida 3 av 5

Vårdat yttre

Det går inte att bortse ifrån att många agerar utifrån visuella faktorer. Genom att vårda klädsel och utseende kan man således röna framgång i situationer där man annars kanske inte skulle haft samma förutsättningar. I dagens samhälle har det blivit allt mer accepterat att som man ta hand om såväl hy som frisyr. Faktiskt kan man tala om en helt ny trend! Företag som cedvard.se är bra exempel på hur man återupptäckt denna klassiska aktivitet!

Att klä sig korrekt och att alltid presentera sig på ett trevligt sätt, är på inget vis någonting nytt. Detta har vi ägnat oss åt i generationer! Dock kan man lätt förvillas när trenderna handlar om att se ut som att man just vaknat. Oavsett hur det förhåller sig med den saken, är klassiska gentlemannamanér någonting vi kan se mer av än på länge, till mångas förtjusning. Följden av detta är ett nyvunnet intresse för allt ifrån rakknivar till skäggolja. Det är bra exempel på vad som går att finna i butiker för herrar.

Parfym

Hur man än väljer att klä sig, är dofter någonting man inte kan förändra med varesig kravatt eller skjorta. Istället krävs parfym och deodorant. Naturligtvis kombineras detta med en god hygien i övrigt. Utbudet herrparfymer har på många sätt exploderat under senare år. Inte så till vida att det tillkommit hejdlösa mängder nya produkter på marknaden, utan istället att allt fler produkter marknadsförs. Flera av dessa är klassiker som man under många år haft möjlighet att införskaffa om man haft kunskap om dessa. Varför inte testa klassiska Creed eller andra varumärken som gjort sig ett namn inom parfym? De har en mycket komplex och intressant profil som inte går att missta för övriga sorter.

Rakning och persedelvård är ytterligare faktorer som skall till om man skall kunna fullända sin karaktär på djupet. Det är lätt att glömma skäggkonturer eller att putsa skorna innan men ger sig ut. Detta är någonting ett vant öga snabbt kan se. Huruvida detta bekommer eller inte, kan vi låta vara osagt. Dock bör det understrykas att det finns en rad små tecken vilka avslöjar slarv. När allt kommer omkring är det dock hur man känner sig och hur man agerar som gör stor skillnad! Dock kan det vara trevligt att se ut som man önskar.

Släcka bränder

Släcka bränder

Det finns en rad olika situationer som kan resultera i en brand. För vissa är det levande ljus som utgör den största risken medan brand till följd av undermålig el är en större risk för andra. Huruvida det är eld eller el som ligger bakom en brand är oviktigt i de flesta fall. Vad som däremot är avgörande är om man hinner påbörja släckningen i tid! Ett släckningsarbete som påbörjas omgående kan många gånger hantera problematiken snabbt och effektivt. Branden kan hållas till en liten yta och man kan på ett smidigt sätt följa upp den så ingenting ligger och glöder. Har elden kommit längre kan det vara svårt att göra någonting åt situationen. Rökdetektorer är till för att man snabbast möjligt skall göras uppmärksam på vad som händer. Har man en brandsläckare hemma kan man snabbt ta fram denna för att släcka vad som tagit eld. Nya rökdetektorer har dessutom möjlighet att larma räddningspersonal för att man skall få den förstärkning som krävs.

Vilken brand?

Att släcka en mindre brand behöver inte vara allt för svårt. Däremot är det viktigt att man inte blir panikslagen och glömmer vad man lärt sig om släckningsarbete. Det finns tillfällen där vatten är effektivt att använda sig av. Vid brand i olja eller bensin kan vatten dock förvärra situationen ordentligt. Detsamma gäller vid brand i kablar. Om möjligt är det ofta bra att kväva elden. Genom att få bort allt syre kan elden inte brinna. Det finns olika sätt att kväva eld men en blöt filt kan många gånger räcka. Naturligtvis beror det till stor del på hur mycket elden fått tag i.

Bor man i ett större hus kan elden bryta ut helt utan att man märker någonting. Befinner man sig i en gäststuga eller i verkstagen kan man inte alltid höra brandvarnaren även om den avger starka toner. De nyare rökdetektorerna som är kopplade till hemlarmet, har där en finess som radikalt förbättrar ens möjligheter att hantera frågan. Dessa rökdetektorer kommunicerar med varandra. Om en rökdetektor identifierar tecken på brand, varnar samtliga rökdetektorer i fastigheten. Befinner man sig i en annan del av bostaden varnas men med orden ”brand i annat rum”. Det går då att ta hand om situationen snabbt och enkelt. Den larmoperatör som tar emot signalen från aktuella rökdetektorer kan också försöka nå fastighetsägaren via telefon. Allt för att man skall få information om vad som händer. Reagerar fler än 1 rökdetektor på larm kan larmföretaget direkt ringa räddningstjänst för undsättning.

Hälsokontroll i hemmet

Hälsokontroll i hemmet

Det finns en rad tillfällen då man behöver bege sig till vårdcentralen för mindre undersökningar, provtagning eller rutinkontroller. Vanligtvis är detta inte någonting vare sig jobbigt eller svårt. Samtidigt förekommer tester man kan känna skam inför och som man ogärna skyltar med i onödan. Det gäller inte minst könssjukdomar som kan drabba även den bäste. Varje år får åtskilliga invånare klamydia eller någon annan könssjukdom. Tiden då man behövde gå till doktorn för att lämna ett prov har dock blivit en del av historien. Det går i och för sig att komma in till vårdcentralen för att göra ett test för den som föredrar detta. Om man istället vill göra ett enklare test i hemmet, kan man beställa klamydiatest på nätet. På så vis slipper man att skylta med sina åkommor i onödan och kan uppsöka vård när man är säker på att det finns en sjukdom.

Minimera smitta

Genom att snabbt kontrollera sig, kan man minimera risken för att själv sprida detta vidare till andra. I och med att klamydia är en av de sjukdomar som omnämns under rubriken ”allmänfarliga sjukdomar” behöver man försöka minimera effekterna i flera led. Detta innebär att man behöver forska i hur smittan uppkommit och vem eller vilka som denna kan ha spridits till. Samtliga sexuella partners skall därefter om möjligt informeras för att dessa skall kunna testa sig. De kan i sin tur behöva ta reda på vilka som kan ha smittats om det visar sig att de smittats.

Klamydiatest är långt ifrån det enda test man kan göra själv i hemmet. Det finns en hel del väl utformade test som tillåter att man snabbt och enkelt kan säkerställa vilken sjukdom man har. Vanliga urinstickor för att säkerställa om man har urinvägsinflammation har funnit sedan lång tid tillbaks. Nu finns allt ifrån allergitester till tillförlitliga tester som rör könssjukdomar. Intresset från allmänheten är stort och de flesta åkommor kan man snabbt och enkelt behandla när man fastställt vilken åkomma det är som behöver behandlas. Klamydiatest kan man beställa anonymt hem i brevlådan för att sedan kunna ta reda på hur det ligger till. Svaret kommer snabbt och det går därefter att behandla genom antibiotika.

Från damsko till street

Från damsko till street

Vissa skomärken har lyckats med det som få andra föresatt sig att genomföra. Att helt byta målgrupp och med framgång sälja bolagets produkter till en helt ny konsumentgren. När det gäller kängor har Dr. Martens gjort detta. Varumärket som från början är Tyskt, grundades i slutet av andra världskriget av Klaus Märtens. Genom att återvinna material från armen kunde man utforma en mycket stabil och kraftig känga som gav rätt stöd åt foten. Detta var de tidigaste Dr. Martens skorna och intresset växte snabbt. Initialt hade man ett annat namn, Dr. Maertens och kundgruppen var i första hand medelålders kvinnor. Detta skulle snabbt ta än ny vändning i och med att man började sälja Dr. Martens skor i England. Stavningen genomgick här en förändring och stavades som det gör nu.

Snabb introduktion

Det tog inte lång tid för skorna att nå ut till kunderna och allt fler valde Dr. Martens när de var i behov av nya skor. I och med kopplingen till arme och stabilitet i utformning, blev dessa kängor en symbol för arbetarrörelsen och därmed även en rad andra grupper. För många kanske den största associationen rör punk och skinhead traditionen? Även om det gått flera år sedan introduktionen i England omkring 1960, är det än idag ett varumärke som många har en åsikt om. Oavsett vad man tycker om punken och skinheads, oi, ska med flera stilar är det bra skor som står sig.

Under senare år har sortimentet kommit att växa stort och man kan nu för tiden handla allt ifrån skor till sandaler. De stålhättor som av många förknippas med skorna har gått från en självklarhet till att bli valbart. Det är inte alla som trivs i de grövre kängorna utan som istället efterfrågar smidigare dito. Kort sagt finns nu Dr. Martens skor för de flesta inriktningar och antalet kunder ökar alltjämnt. För att införskaffa ett par av dessa kängor kan man besöka någon av deras butiker, återförsäljare eller handla via internet. Det finns nu bra e-handelsbutiker som saluför dessa och åtskilliga andra varumärken.

Profilreklam -en originell reklamidé

Profilreklam -en originell reklamidé

I dagens mediebrus kan det vara svårt att göra sig hörd. Det gäller att hitta nya sätt att kommunicera med sina kunder. Profilreklam är en annorlunda form av marknadsföring och som rätt kombinerat kan ha en kolossal genomslagskraft. Ofta lever profilprodukterna kvar länge med mottagaren till skillnad från till exempel TV-reklam. Profilreklam har en väldigt speciell egenskap och det är att den syns så många gånger, dessutom under mycket lång tid. När man använder profilreklam måste man veta vad företaget står för och vad man vill förmedla med sin profilreklam. Den produkten man ger bort måste fylla en speciell funktion, annars kommer mottagaren inte att använda den.

Att designa profilreklam

Man ska alltid se på profilreklam som en viktig del i marknadsföringen. Du måste lägga lika mycket resurser på din profilreklam som du till exempel gör på reklam i tryckt media. Profilreklamen är en del av er kommunikation som syftar till att stärka ert företag och varumärke. Profilprodukten ska visa mått på er kreativitet och målet måste vara att varje liten gåva som ni ger iväg kommer att hamna i rätta händer och att bli uppskattad. En profilprodukt måste alltid vara relevant för mottagaren så ni som företag måste gå noga till väga när ni tar fram era profilprodukter.

En positiv effekt på konsumenten

Forskare har kommit fram till att profilreklam är en stark reklambärare om man jämför med andra stora mediekanaler. De flesta personer som får profilreklam använder den varje dag. Man kan alltid skräddarsy sin profilreklam så att den perfekt passar de personer som den riktar sig mot. De som får produkten kommer att ha en historia kring den, i vilket sammanhang de fick produkten och av vem. En relation mellan företaget och mottagaren kommer att uppstå. Som med all marknadsföring måste ni ha ett genomtänkt budskap, då kommer ni att stärka er varumärkeserinran.

Vad är syftet med min kampanj?

Olika marknadsföringskampanjer har olika syften. Det kan handla om att synas på en mässa eller belöna sina bästa kunder. När man har syftet klart för sig kan man börja ta fram olika typer av produkter som kan passa i profilreklamen. Ibland passar det bäst med en enkel produkt som man kan posta i brevlådan hos målgruppen. Fördelen är att man når ut till många på ett ganska billigt och enkelt sätt. Profilprodukten måste också alltid vara förpackad på ett sätt som passar syftet med kampanjen.

Hur fungerar en kundtjänst?

Hur fungerar en kundtjänst?

Nästan alla medelstora och stora företag har en kundtjänst. Det finns ibland mindre företag med bara ett fåtal anställda som klara sig utan en separat kundtjänst. Då får istället personalen dela på de uppgifterna som en kundtjänst brukar ha. En kundtjänst är en avdelning inom ett företag som ger service till kunder både före och efter ett köp. Om du som kund har några speciella frågor angående en produkt som ett företag säljer kan du kontakta kundtjänsten för att få svar på dina frågor. Är du missnöjd med en vara efter att du har köpt den och till exempel vill byta den eller lämna tillbaka den är det också kundtjänst du ska kontakta.

Hur jobbar en kundtjänst?

En kundtjänst är en mycket viktig del i ett företags kommunikationsstrategi. Ibland är kundtjänsten den enda kontakten som kunderna har med ett företag och då är det viktigt att den fungerar väl. En kundtjänst ger information till kunder om företagets produkter eller tjänster, det kan röra sig om teknisk support och reklamationer. Att ta hand om missnöjda kunder kan vara en svår och otacksamuppgift men den är otroligt viktigt. Om en kund är missnöjd ska kundtjänsten hitta ett sätt att lösa problemet så att kunden inte handlar från ett annat företag eller ger ert företag dåliga recensioner på till exempel sociala medier.

Hur ska en kundtjänst vara?

En kundtjänst ska alltid lyssna på kundens frågeställningar och klagomål och jobba efter devisen ”kunden har alltid rätt”. De personer som jobbar på kundtjänsten ska vara kunniga. De måste få kontinuerlig utbildning på företagets produkter och tjänster så att de kan lämna korrekt information. Har ni en web-butik så måste medarbetarna i kundtjänsten veta exakt hur den fungerar och vilka svårigheter som kan uppstå för att snabbt kunna bistå användarna med hjälp. Om en kund får en negativ upplevelse av kundtjänsten så kan det räcka för att de lämnar företaget och går till någon av era konkurrenter istället. Kunden ska alltid få ett vänligt bemötande, hur missnöjd kunden i fråga än är.

Hur kommunicerar kundtjänst med era kunder?

Idag finns det en mängd olika sätt att kommunicera med sina kunder på. Många kunder ringer in till olika företag för att få en personlig kontakt och ett snabbt svar. Då gäller det att telefonköerna inte är för långa och att man snabbt får tala med rätt person. Kundtjänst måste också svara på email och finnas närvarande på sociala medier som Facebook, Instagram och Twitter.

Överfallslarm hett på nytt

Ingen pryl eller uppfinning är prefekt, eftersom det alltid finns individer som kommer upptäcka brister hos dem, oavsett vilken grej det handlar om. Det finns flera olika slags larmsystem – vissa kan du till och med montera kameror på och därmed hålla koll på vad som händer vid grinden. Det finns dock ingen enhetlig beskrivning av hur en inbrottstjuv eller annan slags inkräktare ser ut. Därför kan du behöva komplettera din larmanordning med ett överfallslarm, för att ytterligare höja din personliga säkerhet.

Mycket talar för att det hederliga gamla överfallslarmet nu är på väg tillbaka, efter att under en tid ha ansetts vara en föråldrad produkt. Dess popularitet minskade gradvis mellan 2004 och 2010, för att sedan stabiliseras mellan 2010 och 2017. Denna säkerhetsprodukt har dock fått ett uppsving sedan augusti 2017.

Därför är överfallslarm inne igen

Om man på Google Trends, en webbplats som gör det möjligt att jämföra sökvolymen på olika nyckelord, tittar på överfallslarm på engelska, ryska, tyska, spanska och japanska, talar resultatet sitt tydliga språk. Dessa larm var ganska populära 2004, men minskade sedan gradvis i popularitet fram till 2010, varpå nivån stabiliserades därefter och fram till 2017.

När man tittar på trenden ur ett femårsperspektiv, är det tydligt att dess popularitet har ökat markant sedan augusti 2017. Detta gäller i en rad olika länder världen över, däribland USA, Nya Zeeland, Singapore, Filippinerna, Australien, m.fl. Varje månad görs cirka 10 000 sökningar på överfallslarm.

Även i sociala medier är det uppenbart att dessa personlarm nu börjar öka i popularitet på nytt. Till exempel har ett videoklipp på YouTube om överfallslarm fått 80 000 visningar, 260 gillningar och 79 kommenterar. Även andra videor på ämnet har visats tusentals gånger.

Förklaringar till trenden

En möjlig förklaring till denna trend är att vi har börjat känna oss mer osäkra under de senaste året, till följd av samhällsutvecklingen. En annan förklaring till att denna säkerhetsprodukt nu verkar vara inne igen är att dagens överfallslarm har moderniserats. Du kan numera bära ditt larm i form av den dekoration till din mobiltelefon eller väska. Vid nödfall kan du trycka på säkerhetsknappen för att låta enheten avge ett högt ljud.

Varför en juicepress är årets julklapp

Varför en juicepress är årets julklapp

En betydande del av befolkningen har som nyårslöfte att de ska gå ner i vikt. Denna idé blir bara mer cementerad av att de flesta faktiskt går upp en massa i vikt av all julmat. Så varför inte ge bort en juicepress i julklapp för att hjälpa nära och kära med sitt eventuella nyårslöfte?

Juicepress gånger två

Den juicepress som är den enklaste kallas för citruspress. Dessa finns som manuella där man själv får trycka och pressa citrusfrukter ner mot den lite spetsiga toppen. Alla som har försökt sig på att göra apelsinjuice till mer än en person vet hur mycket det manuella pressandet tar på armarna. Å ena sidan är detta en bra sak, all träning är bra träning, men å andra sidan anser nog många att just den muskelgruppen inte är speciellt viktig att träna. Eller så vill man bara så snabbt och enkelt som möjligt ha sin morgonjuice. För dessa personer finns de automatiska citruspressarna. Det enda man behöver göra med dessa är att dela frukten på mitten och sedan försiktigt trycka neråt, resten sköter citruspressen själv.

Enbart apelsinjuice, grapejuice eller lemonad kan tyckas vara aningens enformigt och just därför finns det numera mer avancerade juicepressar som även får ut juice av allt ifrån spenat, till morötter, till äpplen. Dessa brukar vara lite dyrare än citruspressarna men å andra sidan kan man i samma dryck klämma in mycket mer vitaminer och näringsämnen.

Fyra nyttiga recept för din juicepress

Citrusbomb

Har du den manuella citruspressen kan du testa att blanda apelsin, grape och citron i samma juice. Lägg till en till två teskedar honung ifall det blir för surt. Detta är en riktig vitamin C-bomb!

Järnboost

Med en juicepress som har lite mer funktioner som till exempel inbyggd mixer, kan du göra en juice med mycket järn i, perfekt för vegetarianer, veganer och menstruerande kvinnor.

Använd dig av en riklig mängd av spenat och grönkål (oroa dig inte, dessa smakar i princip ingenting i din juice). Lägg till en banan, en apelsin och en kopp med vatten. Drick detta varje dag för att få upp din järnivå!

Söt och nyttig

Detta är också för en juicepress med lite fler funktioner. Ta ett äpple, en banan, ett dussin frysta eller färska jordgubbar och två morötter. Mixa ihop och servera gärna kall. Perfekt för en varm dag!

En liten stark en

Till detta gamla hederliga recept behöver man bara en enkel citruspress och ett rivjärn.

Ta saften från en till två citroner, en matsked riven ingefära och en matsked honung. Med eller utan lite vatten går bra. Mixa ihop och ta det som en shot. Det kanske bränner lite i halsen men den hjälper ditt immunförsvar så lite brännande kan det vara värt.

Vanliga frågor kring Dermaroller?

Dermaroller är en mindre roller som används för att stimulera huden. Genom behandlingen anses reducering ske av ärr och rynkor. Behandlingsformen är relativt ny i Sverige och därmed finns en rad frågor som konsumenterna brukar ställa. Några av de vanligare frågorna är:

Hur fungerar den?

En dermaroller rullas på huden och de extremt små nålarna som sitter på rollern penetrerar huden. Det finns olika slags nålar och rollers beroende på vilken del av kroppen som ska behandlas. När mängder av microhål skapas kommer kroppen att reagera med att tillverka ny kollagen och elastinfiber. Därmed kan huden långsiktigt bli mer fyllig, mjuk och slät. De som förordar behandlingsformen menar därmed att det är ett sätt att bli av med rynkor och få en fräschare hy.

Hur snabbt får jag resultat?

Hur fort du får ett synligt resultat med en dermaroller beror på en rad personliga förutsättningar. Exempelvis beror det på hudens tjocklek och hur stor yta som behandlas. I vissa fall kan direkt en mindre rodnad eller svullnad uppstå på de behandlade områdena men med tanke på att huden generellt föryngrar sig själv efter 40 dagar bör man även ha den tidsaspekten.

Kan det göra ont?

Att använda en dermaroller ska aldrig göra ont. Om det gör ont kan det bero på att man trycker för hårt med rollern eller att roller med fel nålar används. Däremot kan det uppstå en kittlande känsla och vara upp till ”lite smärtsamt”. Det ska däremot aldrig göra så ont att man vill avsluta behandlingen.

Kommer det synas på huden att jag använt dermaroller?

För många syns det i upp till 12-24 timmar efteråt. Det kan liknas med en solbränna eller liknande. Det uppstår eftersom huden penetrerats och därmed irriterats. Dessa rodnader är alltså helt normalt.

När ska jag inte använda dermaroller?

Dermaroller ska aldrig användas där du har öppna sår. Detta oavsett om det skärsår, skrubbsår eller annat. Har strålbehandling skett eller man har hudinfektioner bör man även avstå denna behandling. Om man känner sig osäker kan man alltid konsultera en läkare.

Sveriges vanligaste allergier

Sveriges vanligaste allergier

Hela 15-20% av alla svenskar har någon slags allergi, det har alltså blivit en av våra vanligaste folksjukdomar. Vill du lära dig mer om de vanligaste allergierna? Läs då denna text där vi går igenom de allergier som flest svenskar drabbas av.

Perenna och säsongsbundna allergier

Allergier kan först och främst vara antingen perenna eller säsongsbundna. Att allergier är perenna innebär att de ger besvär under hela året. En typisk perenn allergi är pälsdjursallergi. En säsongsbunden allergi däremot ger bara symptom under vissa tider på året. En typisk säsongsbunden allergi är pollenallergi, som bara ger symptom under vår och sommar då det finns pollen i luften.

Allergener

Allergier skapas av allergener som kroppens immunförsvar reagerar på. Det finns ett antal olika slags allergener:

  • Pollerallergen: Denna allergen kommer från växtriket och leder till allergier såsom pollenallergi.
  • Husdammskvalsterallergen: Denna allergen kommer från de kvalster som lever i dammet i våra hem och leder till kvalsterallergi.
  • Pälsdjursallergen: Denna allergen kommer från våra pälsdjur och leder till pälsdjursallergi.
  • Födoämnesallergen: Denna allergen kommer från olika typer av födoämnen och leder till födoämnesallergier.

Mer om våra vanligaste allergier

  • Pollenallergi: en av våra vanligaste allergier är pollenallergi, även kallad hösnuva. Symptomen uppkommer då immunförsvaret överreagerar vid kontakt med pollen. Den pollen som orsakar allergin kommer oftast från lövträd såsom al, hassel och björk samt från gräs och gråbo. Symptom på pollenallergi är nysningar, snuva, nästäppa, kliande och röda ögon samt astma. Pollensäsongen kan variera, men infaller vanligtvis under vår och sommar.
  • Kvalsterallergi: En annan vanlig allergi är kvalsterallergi. Kvalstret är ett spindeldjur som trivs där det är mörkt och fuktigt, till exempel i din säng. Det är kvalstrens avföring som ger upphov till allergier. Du kan undvika kvalsterallergi genom att vädra och hålla en låg temperatur i sovrummet. Symptomen liknar dem vid pollenallergi.
  • Pälsdjursallergi: detta är en av de allergier som vanligtvis utvecklas tidigt. De djur som oftast orsakar allergi är katt, hund, häst och kanin. Liksom flera andra allergier kan den orsakas både av luftburna allergen och av direkt kontakt. Om man bor tillsammans med ett pälsdjur kan allergenerna lätt fastna på kläder, möbler och lakan genom djurens päls. Symptomen liknar dem vid pollenallergi och kvalsterallergi.

Vi hoppas att du nu vet mer om våra vanligaste allergier och dess symptom, så att du kan kontakta sjukvården och göra en allergiutredning om du misstänker att du eller ditt barn har en allergi. Genom att göra allergitest kan du undvika onödiga besvär i framtiden.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén