Sveriges vanligaste allergier

Hela 15-20% av alla svenskar har någon slags allergi, det har alltså blivit en av våra vanligaste folksjukdomar. Vill du lära dig mer om de vanligaste allergierna? Läs då denna text där vi går igenom de allergier som flest svenskar drabbas av.

Perenna och säsongsbundna allergier

Allergier kan först och främst vara antingen perenna eller säsongsbundna. Att allergier är perenna innebär att de ger besvär under hela året. En typisk perenn allergi är pälsdjursallergi. En säsongsbunden allergi däremot ger bara symptom under vissa tider på året. En typisk säsongsbunden allergi är pollenallergi, som bara ger symptom under vår och sommar då det finns pollen i luften.

Allergener

Allergier skapas av allergener som kroppens immunförsvar reagerar på. Det finns ett antal olika slags allergener:

  • Pollerallergen: Denna allergen kommer från växtriket och leder till allergier såsom pollenallergi.
  • Husdammskvalsterallergen: Denna allergen kommer från de kvalster som lever i dammet i våra hem och leder till kvalsterallergi.
  • Pälsdjursallergen: Denna allergen kommer från våra pälsdjur och leder till pälsdjursallergi.
  • Födoämnesallergen: Denna allergen kommer från olika typer av födoämnen och leder till födoämnesallergier.

Mer om våra vanligaste allergier

  • Pollenallergi: en av våra vanligaste allergier är pollenallergi, även kallad hösnuva. Symptomen uppkommer då immunförsvaret överreagerar vid kontakt med pollen. Den pollen som orsakar allergin kommer oftast från lövträd såsom al, hassel och björk samt från gräs och gråbo. Symptom på pollenallergi är nysningar, snuva, nästäppa, kliande och röda ögon samt astma. Pollensäsongen kan variera, men infaller vanligtvis under vår och sommar.
  • Kvalsterallergi: En annan vanlig allergi är kvalsterallergi. Kvalstret är ett spindeldjur som trivs där det är mörkt och fuktigt, till exempel i din säng. Det är kvalstrens avföring som ger upphov till allergier. Du kan undvika kvalsterallergi genom att vädra och hålla en låg temperatur i sovrummet. Symptomen liknar dem vid pollenallergi.
  • Pälsdjursallergi: detta är en av de allergier som vanligtvis utvecklas tidigt. De djur som oftast orsakar allergi är katt, hund, häst och kanin. Liksom flera andra allergier kan den orsakas både av luftburna allergen och av direkt kontakt. Om man bor tillsammans med ett pälsdjur kan allergenerna lätt fastna på kläder, möbler och lakan genom djurens päls. Symptomen liknar dem vid pollenallergi och kvalsterallergi.

Vi hoppas att du nu vet mer om våra vanligaste allergier och dess symptom, så att du kan kontakta sjukvården och göra en allergiutredning om du misstänker att du eller ditt barn har en allergi. Genom att göra allergitest kan du undvika onödiga besvär i framtiden.