Gå en HLR-utbildning – lär dig att rädda liv

Om hjärtat plötsligt slutar pumpa blod uppstår ett så kallat hjärtstopp. En HLR-utbildning är en utbildning i hjärt-lungräddning (HLR) som innefattar flera tekniker som kan rädda liv vid bland annat hjärtstopp. Genom att gå en sådan utbildning tränas du i tekniker såsom bröstkompressioner. Dessa syftar till att pumpa igång hjärtat så att det återigen sätter igång blodcirkulationen och transporterar syre till hjärnan. Detta ger en första hjälp tills dess att ambulanspersonal anländer till platsen och kan fortsätta behandlingen.

Undrar du varför du skulle gå en sådan utbildning? Genom att läsa vidare får du en förståelse för varför det är viktigt att utbilda sig i HLR.

Så kan en HLR-utbildning ge dig förmågan att rädda liv

Genom att gå en HLR-utbildning på två timmar kan du få superkraften att kunna rädda liv. Till exempel kan du hjälpa till om en person i din närhet plötsligt får en hjärtinfarkt. Vad som då sker är att syretillförseln upphör till en del av hjärtat. Den drabbade personens hjärta kan du överraskas och förlora sin naturliga rytm och förmåga att pumpa blod. Detta beror på att hjärtat inte får tillräckligt mycket syre vilket leder till att blodcirkulationen i kroppen påverkas negativt. Hjärtats puls upphör på grund av att hjärtat inte längre fungerar som det ska.

När blodcirkulationen upphör får inte hjärnan tillräckligt mycket syre. Detta leder till att personen ifråga förlorar medvetandet och slutar andas. Utan skyndsam och korrekt behandling kommer personen obönhörligen att dö.

Därför inträffar hjärtinfarkter

Det finns många möjliga orsaker till att en person drabbas av en hjärtinfarkt. Orsakerna inkluderar dessa:

  • Hjärtsjukdom – detta är den vanligaste orsaken till hjärtinfarkt hos vuxna individer.
  • Trauma.
  • Luftvägssjukdom.

Som du förstår kan i princip vem som helst när som helst drabbas av en hjärtinfarkt. Därför är det viktigt att det finns många personer i vårt samhälle som har genomgått en ordentlig HLR-utbildning. Det går inte att förutspå när en person kommer drabbas av ett hjärtstopp eller en hjärtinfarkt. Men genom att utbilda dig i HLR kan du åtminstone försäkra dig om att du vet vad som ska göra om nöden faller på.