Från dans till shopping

Kategori: HLR

Gå en HLR-utbildning – lär dig att rädda liv

Gå en HLR-utbildning – lär dig att rädda liv

Om hjärtat plötsligt slutar pumpa blod uppstår ett så kallat hjärtstopp. En HLR-utbildning är en utbildning i hjärt-lungräddning (HLR) som innefattar flera tekniker som kan rädda liv vid bland annat hjärtstopp. Genom att gå en sådan utbildning tränas du i tekniker såsom bröstkompressioner. Dessa syftar till att pumpa igång hjärtat så att det återigen sätter igång blodcirkulationen och transporterar syre till hjärnan. Detta ger en första hjälp tills dess att ambulanspersonal anländer till platsen och kan fortsätta behandlingen.

Undrar du varför du skulle gå en sådan utbildning? Genom att läsa vidare får du en förståelse för varför det är viktigt att utbilda sig i HLR.

Så kan en HLR-utbildning ge dig förmågan att rädda liv

Genom att gå en HLR-utbildning på två timmar kan du få superkraften att kunna rädda liv. Till exempel kan du hjälpa till om en person i din närhet plötsligt får en hjärtinfarkt. Vad som då sker är att syretillförseln upphör till en del av hjärtat. Den drabbade personens hjärta kan du överraskas och förlora sin naturliga rytm och förmåga att pumpa blod. Detta beror på att hjärtat inte får tillräckligt mycket syre vilket leder till att blodcirkulationen i kroppen påverkas negativt. Hjärtats puls upphör på grund av att hjärtat inte längre fungerar som det ska.

När blodcirkulationen upphör får inte hjärnan tillräckligt mycket syre. Detta leder till att personen ifråga förlorar medvetandet och slutar andas. Utan skyndsam och korrekt behandling kommer personen obönhörligen att dö.

Därför inträffar hjärtinfarkter

Det finns många möjliga orsaker till att en person drabbas av en hjärtinfarkt. Orsakerna inkluderar dessa:

  • Hjärtsjukdom – detta är den vanligaste orsaken till hjärtinfarkt hos vuxna individer.
  • Trauma.
  • Luftvägssjukdom.

Som du förstår kan i princip vem som helst när som helst drabbas av en hjärtinfarkt. Därför är det viktigt att det finns många personer i vårt samhälle som har genomgått en ordentlig HLR-utbildning. Det går inte att förutspå när en person kommer drabbas av ett hjärtstopp eller en hjärtinfarkt. Men genom att utbilda dig i HLR kan du åtminstone försäkra dig om att du vet vad som ska göra om nöden faller på.

Så använder du HLR-dockor

Så använder du HLR-dockor

För att göra HLR-utbildningen mer effektiv och realistisk kan man med fördel använda sig av HLR-dockor. Dessa redskap fungerar på så sätt att användaren blåser luft in i dockan för att träna mun-mot-mun-metoden, vilket leder till att dockans bröst reser sig. Anledningen till att detta sker är att det sitter en slags lunga på insidan av dockan. Du kan därefter utföra bröstkompressioner på dockan, genom att på ett korrekt sätt trycka ner dockans bröst. På så sätt kan du öva på att förbättra blodflödet på en nödställd person. Du trycker på dockan som om du försökte få någonting denna har satt i halsen att komma ut.

På vissa utbildningar använder man en ansiktsmask på dockan som man andas igenom, på andra utbildningar gör man inte detta. Syftet med denna mask är att träna på mun-mot-mun-metoden på ett sätt som gör att din luft hamnar i den nödställda personen (i det här fallet dockan) utan att personens utandning sprider bakterier till dig. Det har dock visat sig att en korrekt användning av HLR-dockor inte sprider varken bakteriella eller virala sjukdomar, eller svampinfektioner.

Användning av flera HLR-dockor rekommenderas

Vissa HLR-dockor har ett separat ansikte, vilket gör att man kan byta ut ansiktet varje gång en ny person ska använda dockan. Andra dockor saknar denna funktion. För att ansiktet ska hålla längre kan man fästa en plastpåse över detta. På så sätt kommer du bara i kontakt med dina egna bakterier när du utför mun-mot-mun-metoden på dockan. Du bör tänka på att ta bort eventuellt läppstift eftersom detta kan missfärga dockans ansikte, samt att inte äta under en pågående utbildning eftersom matpartiklar kan blåsas in i dockans lungor.

Enligt Röda Korsets riktlinjer för HLR-utbildning bör varje användare få sin egen HLR-docka att träna på, för att förhindra spridningen av bakterier. Om den utbildning du går inte har flera olika HLR-dockor att träna på bör du be att få en egen träningsdocka om du har ett sjukdomstillstånd som medför en ökad risk att du själv eller andra drabbas av infektioner. Exempel på sådana tillstånd inkluderar hepatit B, HIV, hepatit C eller andra sjukdomstillstånd som medför en ökad infektionsrisk.

Denna sida har all information rörande HLR dockor vilket är utmärkt läsning för dig som vill eller planerar att gå en kurs i hjärt- och lungräddning. Även om du inte har för avsikt att gå en kurs för tillfället, finns en hel del bra information som kan vara avgörande om det väl skulle behövas. Att lära sig om HLR och om hur man hanterar dessa situationer, är en kunskap som kan innebära allt när det så krävs.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén