Så finansieras premiepensionssystemet

Premiepensionen utgör den mindre delen av den allmänna pensionen och finansieras genom en 2,5-procentig inkomstskatt. PPM-pengarna placeras på den enskilde pensionsspararens PPM-konto, och som pensionssparare har du sedan möjligheten att välja mellan ett brett urval (i dagsläget över 800) fonder. För att sänka kostnaderna, och den administrativa bördan på arbetsgivarna, administrerar såväl insamlingen av premiepensionspengarna som fondvalen centralt av Pensionsmyndigheten. Ursprungligen hanterades denna del av en ny myndighet vid namn Premiepensionsmyndigheten (PPM) som sedermera lades ner.

En gång per år sätts pensionsrätter in på pensionsspararnas PPM-konton. Du kan välja upp till fem olika fonder från PPM-systemets fondtorg att placera dessa pengar i. Det är möjligt att byta fonder så ofta man vill utan kostnad, men systemet är inte uppbyggt för att fondbyten ska kunna ske flera gånger om dagen, utan det tar ofta flera dagar för ett fondbyte att gå igenom.

AP7 Såfas roll i PPM-systemet är begränsad

I samband med att det nya pensionssystemet togs fram insåg man att alla arbetare i landet förmodligen inte skulle göra ett aktivt val av PPM-fonder. Därför skapades Sjunde AP-fondens fond AP7 Såfa, det statliga alternativet. Denna fond är den förvalda fond som alla som inte väljer en fond, eller gärna vill att regeringen investerar åt dem, får sina PPM-pengar placerade i. De borgerliga partierna ville begränsa statens roll i PPM-systemet, vilket ledde till att särskilda regler stiftades för AP7 Såfa. Dessa regler inkluderar bland annat att AP7 Såfa inte får marknadsföras för pensionssparare, samt att fonden inte får utöva sin roll som aktieägare för att rösta vid val av styrelse i företag o.s.v.

Advisors PPM-förvaltning

Företag som Advisor tillhandahåller PPM-förvaltning och hjälper därmed kunder som har svårt att välja fonder att vara aktiva i PPM-systemet. Advisors PPM-förvaltning har sedan premiepensionssystemet infördes för ungefär 17 år sedan gett en tre procent högre snittavkastning per år än den genomsnittliga avkastningen i premiepensionssystemet. PPM-pengarna får en allt viktigare roll för framtida pensionärers pensionsutbetalningar, och du bör därför göra vad du kan för att optimera förutsättningarna för en hög avkastning på ditt PPM-kapital. Genom att använda dig av Advisors PPM-förvaltning låter du proffsen göra jobbet.