Ingen pryl eller uppfinning är prefekt, eftersom det alltid finns individer som kommer upptäcka brister hos dem, oavsett vilken grej det handlar om. Det finns flera olika slags larmsystem – vissa kan du till och med montera kameror på och därmed hålla koll på vad som händer vid grinden. Det finns dock ingen enhetlig beskrivning av hur en inbrottstjuv eller annan slags inkräktare ser ut. Därför kan du behöva komplettera din larmanordning med ett överfallslarm, för att ytterligare höja din personliga säkerhet.

Mycket talar för att det hederliga gamla överfallslarmet nu är på väg tillbaka, efter att under en tid ha ansetts vara en föråldrad produkt. Dess popularitet minskade gradvis mellan 2004 och 2010, för att sedan stabiliseras mellan 2010 och 2017. Denna säkerhetsprodukt har dock fått ett uppsving sedan augusti 2017.

Därför är överfallslarm inne igen

Om man på Google Trends, en webbplats som gör det möjligt att jämföra sökvolymen på olika nyckelord, tittar på överfallslarm på engelska, ryska, tyska, spanska och japanska, talar resultatet sitt tydliga språk. Dessa larm var ganska populära 2004, men minskade sedan gradvis i popularitet fram till 2010, varpå nivån stabiliserades därefter och fram till 2017.

När man tittar på trenden ur ett femårsperspektiv, är det tydligt att dess popularitet har ökat markant sedan augusti 2017. Detta gäller i en rad olika länder världen över, däribland USA, Nya Zeeland, Singapore, Filippinerna, Australien, m.fl. Varje månad görs cirka 10 000 sökningar på överfallslarm.

Även i sociala medier är det uppenbart att dessa personlarm nu börjar öka i popularitet på nytt. Till exempel har ett videoklipp på YouTube om överfallslarm fått 80 000 visningar, 260 gillningar och 79 kommenterar. Även andra videor på ämnet har visats tusentals gånger.

Förklaringar till trenden

En möjlig förklaring till denna trend är att vi har börjat känna oss mer osäkra under de senaste året, till följd av samhällsutvecklingen. En annan förklaring till att denna säkerhetsprodukt nu verkar vara inne igen är att dagens överfallslarm har moderniserats. Du kan numera bära ditt larm i form av den dekoration till din mobiltelefon eller väska. Vid nödfall kan du trycka på säkerhetsknappen för att låta enheten avge ett högt ljud.