Så använder du HLR-dockor

För att göra HLR-utbildningen mer effektiv och realistisk kan man med fördel använda sig av HLR-dockor. Dessa redskap fungerar på så sätt att användaren blåser luft in i dockan för att träna mun-mot-mun-metoden, vilket leder till att dockans bröst reser sig. Anledningen till att detta sker är att det sitter en slags lunga på insidan av dockan. Du kan därefter utföra bröstkompressioner på dockan, genom att på ett korrekt sätt trycka ner dockans bröst. På så sätt kan du öva på att förbättra blodflödet på en nödställd person. Du trycker på dockan som om du försökte få någonting denna har satt i halsen att komma ut.

På vissa utbildningar använder man en ansiktsmask på dockan som man andas igenom, på andra utbildningar gör man inte detta. Syftet med denna mask är att träna på mun-mot-mun-metoden på ett sätt som gör att din luft hamnar i den nödställda personen (i det här fallet dockan) utan att personens utandning sprider bakterier till dig. Det har dock visat sig att en korrekt användning av HLR-dockor inte sprider varken bakteriella eller virala sjukdomar, eller svampinfektioner.

Användning av flera HLR-dockor rekommenderas

Vissa HLR-dockor har ett separat ansikte, vilket gör att man kan byta ut ansiktet varje gång en ny person ska använda dockan. Andra dockor saknar denna funktion. För att ansiktet ska hålla längre kan man fästa en plastpåse över detta. På så sätt kommer du bara i kontakt med dina egna bakterier när du utför mun-mot-mun-metoden på dockan. Du bör tänka på att ta bort eventuellt läppstift eftersom detta kan missfärga dockans ansikte, samt att inte äta under en pågående utbildning eftersom matpartiklar kan blåsas in i dockans lungor.

Enligt Röda Korsets riktlinjer för HLR-utbildning bör varje användare få sin egen HLR-docka att träna på, för att förhindra spridningen av bakterier. Om den utbildning du går inte har flera olika HLR-dockor att träna på bör du be att få en egen träningsdocka om du har ett sjukdomstillstånd som medför en ökad risk att du själv eller andra drabbas av infektioner. Exempel på sådana tillstånd inkluderar hepatit B, HIV, hepatit C eller andra sjukdomstillstånd som medför en ökad infektionsrisk.

Denna sida har all information rörande HLR dockor vilket är utmärkt läsning för dig som vill eller planerar att gå en kurs i hjärt- och lungräddning. Även om du inte har för avsikt att gå en kurs för tillfället, finns en hel del bra information som kan vara avgörande om det väl skulle behövas. Att lära sig om HLR och om hur man hanterar dessa situationer, är en kunskap som kan innebära allt när det så krävs.