Gåvokort är en vanlig och populär form av belöning i företagsvärlden. De erbjuder en kombination av flexibilitet och enkelhet som såväl arbetsgivare som anställda uppskattar. Men hur effektiva är de egentligen som verktyg för att förhöja medarbetarnas motivation? Och vad bör man tänka på när man introducerar denna typ av belöningar på arbetsplatsen? Läs vidare för att få reda på vad du bör ha i åtanke när du ska köpa nya företagsgåvor som dessa!

Fördelarna med att använda gåvokort

Till de främsta fördelarna med att köpa nya företagsgåvor i form av presentkort hör att dessa:

  • Är flexibla. En av de främsta fördelarna med att ge medarbetarna gåvokort är att mottagaren då får möjlighet att välja sin egen gåva eller belöning. Därmed elimineras osäkerheten kring att som arbetsgivare behöva välja ut en specifik gåva. Dessutom kan man försäkra sig om att den anställde verkligen kan välja något som personen ifråga faktiskt vill ha.
  • Är praktiska och tidsbesparande. Att köpa och dela ut gåvokort till de anställda är ofta mindre tidskrävande än att hitta och köpa in individuella gåvor eller presenter. Därmed är detta ett mer effektivt alternativ för företag med många anställda.
  • Minskar risken för misstag. Oavsett hur mycket forskning och eftertanke som går in i valet av gåva finns det alltid en risk för misstag. Gåvan kanske inte blir särskilt väl mottagen av mottagaren. Presentkort minimerar dock denna risk genom att ge mottagaren friheten att välja.

Tips för införandet av nya företagsgåvor på arbetsplatsen

När du vill införa nya företagsgåvor på arbetsplatsen kan det vara värt att:

  • Variera beloppet. Alla prestationer är inte lika mycket värda. Om gåvorna används som belöningar bör därför nivån på prestationen och belöningen matcha varandra. Genom att variera beloppet på gåvokorten kan du anpassa belöningen efter respektive prestation.
  • Välja rätt typ av presentkort. Det finns många olika typer av presentkort. Välj därför den som bäst passar dina medarbetare och deras intressen.
  • Presentera belöningen på ett bra sätt. Gåvokort kan ibland ses som opersonliga, men genom att presentera belöningen på ett bra sätt kan du göra stor skillnad. Använd gärna en handskriven lapp eller ett snyggt kuvert för att förhöja upplevelsen.