Släcka bränder

Det finns en rad olika situationer som kan resultera i en brand. För vissa är det levande ljus som utgör den största risken medan brand till följd av undermålig el är en större risk för andra. Huruvida det är eld eller el som ligger bakom en brand är oviktigt i de flesta fall. Vad som däremot är avgörande är om man hinner påbörja släckningen i tid! Ett släckningsarbete som påbörjas omgående kan många gånger hantera problematiken snabbt och effektivt. Branden kan hållas till en liten yta och man kan på ett smidigt sätt följa upp den så ingenting ligger och glöder. Har elden kommit längre kan det vara svårt att göra någonting åt situationen. Rökdetektorer är till för att man snabbast möjligt skall göras uppmärksam på vad som händer. Har man en brandsläckare hemma kan man snabbt ta fram denna för att släcka vad som tagit eld. Nya rökdetektorer har dessutom möjlighet att larma räddningspersonal för att man skall få den förstärkning som krävs.

Vilken brand?

Att släcka en mindre brand behöver inte vara allt för svårt. Däremot är det viktigt att man inte blir panikslagen och glömmer vad man lärt sig om släckningsarbete. Det finns tillfällen där vatten är effektivt att använda sig av. Vid brand i olja eller bensin kan vatten dock förvärra situationen ordentligt. Detsamma gäller vid brand i kablar. Om möjligt är det ofta bra att kväva elden. Genom att få bort allt syre kan elden inte brinna. Det finns olika sätt att kväva eld men en blöt filt kan många gånger räcka. Naturligtvis beror det till stor del på hur mycket elden fått tag i.

Bor man i ett större hus kan elden bryta ut helt utan att man märker någonting. Befinner man sig i en gäststuga eller i verkstagen kan man inte alltid höra brandvarnaren även om den avger starka toner. De nyare rökdetektorerna som är kopplade till hemlarmet, har där en finess som radikalt förbättrar ens möjligheter att hantera frågan. Dessa rökdetektorer kommunicerar med varandra. Om en rökdetektor identifierar tecken på brand, varnar samtliga rökdetektorer i fastigheten. Befinner man sig i en annan del av bostaden varnas men med orden ”brand i annat rum”. Det går då att ta hand om situationen snabbt och enkelt. Den larmoperatör som tar emot signalen från aktuella rökdetektorer kan också försöka nå fastighetsägaren via telefon. Allt för att man skall få information om vad som händer. Reagerar fler än 1 rökdetektor på larm kan larmföretaget direkt ringa räddningstjänst för undsättning.