Profilreklam -en originell reklamidé

I dagens mediebrus kan det vara svårt att göra sig hörd. Det gäller att hitta nya sätt att kommunicera med sina kunder. Profilreklam är en annorlunda form av marknadsföring och som rätt kombinerat kan ha en kolossal genomslagskraft. Ofta lever profilprodukterna kvar länge med mottagaren till skillnad från till exempel TV-reklam. Profilreklam har en väldigt speciell egenskap och det är att den syns så många gånger, dessutom under mycket lång tid. När man använder profilreklam måste man veta vad företaget står för och vad man vill förmedla med sin profilreklam. Den produkten man ger bort måste fylla en speciell funktion, annars kommer mottagaren inte att använda den.

Att designa profilreklam

Man ska alltid se på profilreklam som en viktig del i marknadsföringen. Du måste lägga lika mycket resurser på din profilreklam som du till exempel gör på reklam i tryckt media. Profilreklamen är en del av er kommunikation som syftar till att stärka ert företag och varumärke. Profilprodukten ska visa mått på er kreativitet och målet måste vara att varje liten gåva som ni ger iväg kommer att hamna i rätta händer och att bli uppskattad. En profilprodukt måste alltid vara relevant för mottagaren så ni som företag måste gå noga till väga när ni tar fram era profilprodukter.

En positiv effekt på konsumenten

Forskare har kommit fram till att profilreklam är en stark reklambärare om man jämför med andra stora mediekanaler. De flesta personer som får profilreklam använder den varje dag. Man kan alltid skräddarsy sin profilreklam så att den perfekt passar de personer som den riktar sig mot. De som får produkten kommer att ha en historia kring den, i vilket sammanhang de fick produkten och av vem. En relation mellan företaget och mottagaren kommer att uppstå. Som med all marknadsföring måste ni ha ett genomtänkt budskap, då kommer ni att stärka er varumärkeserinran.

Vad är syftet med min kampanj?

Olika marknadsföringskampanjer har olika syften. Det kan handla om att synas på en mässa eller belöna sina bästa kunder. När man har syftet klart för sig kan man börja ta fram olika typer av produkter som kan passa i profilreklamen. Ibland passar det bäst med en enkel produkt som man kan posta i brevlådan hos målgruppen. Fördelen är att man når ut till många på ett ganska billigt och enkelt sätt. Profilprodukten måste också alltid vara förpackad på ett sätt som passar syftet med kampanjen.