Fem tips för att hitta rätt lokal

Om företaget blivit större, eller mindre, behövs nya lokaler. Allt för många söker upp passande lokal och tecknar nytt avtal – utan att först verkligen se på de olika alternativen.

  1. Planera i förväg

Att hitta lediga lokaler som passar behoven tar tid! Sämsta alternativet är att ”i panik” teckna ett nytt avtal för att snabbt komma igång med verksamheten efter en snabb flytt. Försök att i lugn och ro genomföra en behovsanalys, se på olika alternativ, kontakta fastighetsmäklare och ställ olika alternativ mot varandra.

  1. Kontrollera stadsutvecklingen

Ett område som idag är attraktivt – kan imorgon få en helt annan funktion och attraktivitet. Här kan exempelvis Umeå tas som exempel. För 20 år sedan var Väst på stan ett populärt bostadsområde i Umeå. Här fanns både boende, en bensinstation och mindre butiker. Företag som sökte lediga lokaler i området var däremot tvungna att förhålla sig till den ombyggnation av järnvägen som var på gång.

Redan då fanns planerna att dra stambanan in i Umeå och på så vis flytta järnvägsstationen till Väst på Stan istället för den dåvarande centrala stationen.

Företag som inte följde stadsutvecklingen kanske sökte lediga lokaler i Umeå nära den befintliga järnvägsstationen omedveten om att den skulle flyttas.

  1. Ta hjälp?

För ett enmansföretag är det knappast värt att ta in hjälp men om det är ett större företag kan det vara både kostnadsbesparande och tidsbesparande att ta in hjälp från en konsult. Konsulten intervjuar chefer och personal, gör en behovsanalys och har kontakt med ett stort antal fastighetsägare i de städer som är relevanta. De kan därmed sköta allt från kartläggning till förhandling.

  1. Det är alltid förhandlingsbart

När lediga lokaler marknadsförs nämns sällan priset per kvadratmeter eller för hela lokalen. Det beror på att ”allt är förhandlingsbart”. En fastighetsägare har hellre en hyresgäst med 5-års avtal än en med 1-års avtal. Därmed kan även priset pressas beroende på hur många år som avtalet löper på. Ska det ingå städning och snöröjning? Vad förväntar sig ditt företag för service och vad kan ni ordna med själva?

Kom ihåg att allt är förhandlingsbart och det är därmed smart att ta kontakt med flera fastighetsägare och ställa olika alternativ mot varandra. Kanske till och med förhandla med flera på en och samma gång.