Dessa regler gäller för kamerabevakning

Att kamerabevaka en villa eller en företagslokal är ett effektivt sätt att förebygga inbrott. Om tjuven skulle vara framme så ökar chansen att brottet ska kunna utredas med hjälp av filmen från kamerabevakning. Men det finns en hel del lagar och regler som du måste följa om du vill installera kamerabevakning.

Du kanske funderar på att kamerabevaka ditt hus men vet inte riktigt vilka regler som gäller? Olika regler gäller beroende på om du är privatperson eller företagare och vilken typ av plats som du vill bevaka. Om en person som filmas av din bevakningsutrustning går att identifiera så måste du följa lagarna som gäller i och med dataskyddsförordningen. Du som har installerat kamerabevakning är ansvarig för att se till att reglerna följs. Skriv ner din plan för hur du tänker se till att du följer reglerna så att du kan bevisa det om du skulle kontrolleras.

Kameraövervakning = personuppgiftsbehandling

Om en person på din video går att identifiera så betyder det att du hanterar personuppgifter. Precis som alla andra som hanterar personuppgifter så måste du därför följa dataskyddsförordningen. Att en person går att identifiera betyder att personen ska kunna särskiljas från andra personer, till exempel genom att personens ansikte syns eller genom specifika utmärkande kläder eller kroppsrörelser. Om du filmar bilar registreringsnummer är även det att betraktas som en personuppgift eftersom det kan kopplas till en person. Förutom att du hanterar personuppgifter så måste du som regelbundet eller varaktigt använder kamerabevakning även rätta dig efter reglerna i kamerabevakningslagen som trädde i kraft i augusti 2018. I denna lag finns reglering som gäller saker som tillståndsplikt och tystnadsplikt. Enligt den nya lagen så behöver privat verksamhet oftast inte tillstånd för att kamerabevaka om man inte utför en uppgift av allmänt intresse. Så länge du som privatperson följer reglerna i dataskyddsförordningen angående personuppgifter, personuppgiftsbehandling, personuppgiftsincidenter och konsekvensbedömning så är det ok att installera kamerabevakning. Om man inte följer lagarna så kan man behöva betala så kallade sanktionsavgifter. På Datainspektionens webbplats finns det massor av information för dig som vill läsa på om lagar och regler innan du installerar kamerabevakning.